Address

Kontaktinformācija

Email: z.kalnina-lukasevica@lza.lv

Zanda Kalniņa-Lukaševica

Vadošā pētniece

Biogrāfija

Dr. Zanda Kalniņa-Lukaševica ir Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre. Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā pārstāvēja Padomi Eiropas Parlamentā. Dr. Kalniņa-Lukaševica nodrošina ministrijas komunikāciju ar Saeimu un Eiropas Parlamentu, kā arī pārstāv Latviju ES Ārlietu padomes sanāksmēs attīstības sadarbības jautājumos un ES Ārlietu padomes sanāksmēs tirdzniecības politikas jautājumos. No 2011. gada līdz 2014. gadam Zanda Kalniņa-Lukaševica vadīja Saeimas Eiropas lietu komisijas darbu kā tās priekšsēdētāja, kā arī bija Inovāciju un zinātnes apakškomisijas priekšsēdētāja un Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas locekle. No 2008. gada līdz 2011. gadam Zanda Kalniņa-Lukaševica ir pildījusi Valsts prezidenta padomnieces pienākumus un strādājusi Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijā, bet pirms tam ir bijusi valsts sekretāra vietniece Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā. Dr. Kalniņa-Lukaševica ir biedrību “Eiropas kustība Latvijā” un “Caritas” valdes locekle. Kopš 2017.gada viņa ir Attīstības sadarbības politikas konsultatīvās padomes priekšsēdētāja. Zandai Kalniņai-Lukaševicai ir vadības zinātņu doktora grāds, kas iegūts Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē.