Address

Kontaktinformācija

Email: vladimirs.rojenko@lza.lv

Vladimirs Rojenko

Pētnieks

Vladimirs Rojenko ir ieguvis bakalaura un maģistra grādus uzņēmējdarbības vadīšanā Latvijas Universitātē, papildināja iegūtas zināšanas Kapilano Universitātē Kanādā, pašlaik studē Rīgas Stradiņa Universitātē un plāno iegūt vadībzinātnes doktora grādu. Vladimiram ir plaša pieredze akadēmiskajā un administratīvajā darbā, kas iekļauj sevī lektora, zinātniskā eksperta, pētnieka, iekšēja auditora, projektu vadītāja, biznesa analītiķa, valdes locekļa amatus Latvijas publiskās un privātās organizācijās. Vladimira zinātniskās intereses ir saistītas ar radošuma un inovācijas vadīšanas aspektu izpēti, inovatīvās ekonomikas veidošanas un attīstības aspektiem.