Kontanktinformācija

Email: signe.groza@lza.lv

Signe Groza

Zinātniskā asistente

Biogrāfija

Signe Groza ir ieguvusi maģistra grādu Eiropas Savienības sabiedriskajās attiecībās Eiropas publiskās administrācijas institūtā (EIPA) un Māstrihtas universitātē, Nīderlandē; un bakalaura grādu Politikas zinātnē Varvikas universitātē, Apvienotajā Karalistē. Signei ir plašas zināšanas ES politikā un praktiskā pieredze darbā vairākās ES institūcijās un struktūrās t.sk. Eiropas Komisijas pārstāvniecībā Latvijā, Eiropas Savienības Tiesā, Eiropas Ārējās darbības dienestā un ES delegācijā Indijā. Signe ir strādājusi arī NATO Atbalsta aģentūrā Luksemburgā, kā arī vienā no vadošajām ES komunikāciju un lobija konsultāciju firmām Briselē. Signes akadēmisko interešu diapazonā ir ES ārpolitika un drošības politika ar uzsvaru uz Kopējo drošības un aizsardzības politiku un ES-NATO sadarbību. Signe ir strādājusi arī attiecībā uz tādām tēmām kā migrācija, taisnīga nodokļu politika, ES daudzgadu budžets u.c. jomām.