Address

Kontaktinformācija

Email: jurs.krumins@lu.lv

Prof., Dr.oec. Juris Krūmiņš

LZA EPPI Padomes loceklis, LZA īstenais loceklis

Biogrāfija

Juris Krūmiņš ir Latvijas Universitātes profesors, viņš docē kursus un vada nobeiguma darbus Eiropas studiju un Baltijas jūras reģiona studiju maģistra programmās. Viņš ir Demogrāfijas doktora studiju programmas direktors un Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes domes priekšsēdētājs. 1993.-2011.g. Juris Krūmiņš bija Latvijas Universitātes prorektors. Savā akadēmiskās karjeras laikā viņš ir bijis viespētnieks un viesprofesors Sarajevas Universitātē (Dienvidslāvija), Maskavas Universitātē (Krievija), Mičiganas Universitātē (ASV), INED (Francijā), Luvēnas Katoļu Universitātē (Beļģijā), Stokholmas un Upsalas Universitātēs (Zviedrijā). Būdams Eiropas un pasaules demogŗāfijas asociāciju biedrs, viņš kopš 2013.g. ir Eiropas vadošo  demogrāfisko pētījumu centru tīkla (Population Europe) padomdevēju padomes biedrs. Kopš 2016.g. viņš ir Latvijas Statistikas padomes loceklis. 2015.g. Latvijas Augstskolu profesoru asociācija viņam piešķīra balvu “Gada profesors”. Juris Krūmiņš ir LZA īstenais loceklis. 2014.g. viņš saņēma LZA Kārļa Baloža, bet 2014.g. Marģera Skujenieka balvu.