Address

Kontaktinformācija

Email: osparitis@gmail.com

Prof., Dr. habil.art. Ojārs Spārītis

LZA EPPI Padomes loceklis, LZA Prezidents

Biogrāfija

Ojārs Spārītis dzimis 1955. gada 28. novembrī Priekulē, Liepājas rajonā. Studējis filoloģiju Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē (1974-1979), mākslas zinātni un teoriju Latvijas Mākslas akadēmijā (1981-1987). Ieguvis mākslas doktora grādu (1997), gadu vēlāk – habilitētā mākslas doktora grādu (1998). Zinātniskās intereses: Latvijas un Eiropas Renesanses kultūras dažādi aspekti arhitektūrā un mākslā, sakrālā māksla, kultūras mantojuma aizsardzība un saglabāšana. Kopš 1998. gada vadījis Latvijas sakrālās mākslas un arhitektūras pieminekļu atjaunošanu, proti, Priekules, Straupes, Struteles, Annenieku, Liepupes, Rīgas Sv. Pētera, Augšāmcelšanās (Rīgas Lielajos kapos), Vijciema u.c. dievnamus, piedalījies Latvijas muižu restaurācijā (Kukšu muiža, Ķirbižu muiža). 1997. gadā kļuvis par Rīgas Melngalvju nama atjaunošanas darbu vadītāju.