Address

Kontaktinformācija

Email: baiba.rivza@llu.lv

Prof., Dr.hab.oec. Baiba Rivža

LZA EPPI Padomes loceklis, LZA Prezidija locekle

Biogrāfija

Baiba Rivža, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente, Izglītības un zinātnes exministre, Zviedrijas Karaliskās lauksaimniecības un meža akadēmijas, Geografili akadēmijas (Itālija) un Lietuvas Zinātņu akadēmijas ārzemju locekle, Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas priekšsēdētāja, Eiropas Akadēmijas Zinātnes konsultatīvās padomes (EASAC) locekle, pētījuma par Aprites ekonomiku līdzautore, Eiropas Lauksaimniecības pārtikas un dabas zinātņu apvienības (UEAA) vadības komitejas locekle, Valsts pētījumu programmu EKOSOC-LV (2014.-2018.) un projekta INTERFRAME-LV ( 2019.-2021.) vadītāja LZA akadēmiķe, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidija locekle, valdes priekšsēdētāja vietniece ,LLU profesore, Dr.hab.oec. Pētījumu virzieni-bioekonomika, zināšanās balstītā ekonomika, uzņēmējdarbības atbalsta politika, reģionu attīstība, tirgus pētījumi, augstākās izglītības un zinātnes politika. 263 zinātniskas publikācijas, tai skaitā Scopus datu bāzē, 5 monogrāfijas, novadīti 20 ekonomikas zinātņu doktori.