Address

Kontaktinformācija

Email: gundars.berzins@lu.lv

Prof., Dr.admin. Gundars Berziņš

LZA EPPI Padomes loceklis, LZA korespondētājloceklis

Biogrāfija

Gundars Bērziņš ir Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns, (doktora zinātniskais grāds vadībzinātnē), Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis. LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Ekonomikas un vadības zinātniskā institūta vadošais pētnieks,Latvijas Universitātes (LU) Senāta Stratēģijas komisijas loceklis; LU Senāta Finanšu un budžeta komisijas loceklis; LU Senāta Akadēmiskā personāla grupas loceklis; LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Domes loceklis; LU Biznesa, vadības un ekonomikas Stratēģijas Padomes loceklis; LU Studentu Biznesa inkubatora Padomes loceklis, Rīgas Ekonomikas augstskolas (Stockholm School of Economics in Riga) valdes loceklis, Starptautiskās atvērto inovāciju platformas “DEMOLA Latvia” sadarbībā ar RTU, LU un LIAA, konsultants, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes ikgadējās starptautiskās konferences “New Challenges of Economic and Business Development” orgkomitejas dalībnieks, IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa orgkomitejas loceklis,  Sociālo zinātņu sekcijas “Vadmotīvs: “Latvija globālajās piegāžu un vērtību ķēdēs”” vadītājs (2018. gada jūnijs), Biznesa izglītības asociācijas “The Associaton to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)” loceklis, Atbildīgais mācībspēks LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studiju programmu Ekonomikas un Vadībzinātnes studiju virziena sagatavošanai licencēšanai, akreditācijai, atkārtotai akreditācijai (vairāk nekā 200 studiju kursu pārraudzība), Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes izdevuma “Journal of Economics and Management Research” redkolēģijas loceklis, Eksperta tiesības Vadībzinātnē. Iepriekš ieņēmis Latvijas Universitātes Finanšu un uzskaites departamenta direktora amatu, vēlāk Latvijas Universitātes Kanclera amatu. Ilgu laiku darbojies arī privātajā biznesā.