Kontaktinformācija

Email: olegs.baranovs@lza.lv

Oļegs Barānovs

Vadošais pētnieks

Biogrāfija

Oļegs Barānovs ir Latvijas Zinātņu akadēmijas Eiropas Politikas pētījumu institūta vadošais pētnieks. Viņš ir arī Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta vecākais analītiķis un Eiropas Ministru Padomes Ekonomikas politikas komitejas loceklis. 1979.gadā beidzis Latvijas Universitāti ar ekonomista – matemātiķa diplomu. 1987.gadā Viļņas Universitātē ieguvis ekonomikas zinātņu kandidāta grādu, kas 1993.gadā ar Latvijas Universitātes habilitācijas un promocijas padomes lēmumu pielīdzināts ekonomikas doktora zinātniskajam grādam (Dr.oec.). Stažējies Orhūsas universitātē (Dānija) un Londonas universitātē, papildinājis zināšanas ASV, Japānā, Kanādā, Austrijā u.c. Vairāk nekā 10 zinātnisko darbu autors. Vadījis bakalaura, maģistra un doktora darbus Latvijas Universitātē un Banku Augstskolā. Maģistra darbu gala pārbaudījumu studiju programmas “Vadības zinības” apakšprogrammas “Starptautiskā ekonomika un bizness” un maģistra studiju programmas “Starptautiskās attiecības (ekonomika)” aizstāvēšanas komisijas priekšsēdētājs Latvijas Universitātē (kopš 2015.gada). Piedalījies Latvijas Republikas Labklājības ministrijas, valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš”, Latvijas Aviācijas Asociācijas u.c. projektu pētījumos. Ekonomikas ministrijā strādā ar makroekonomiskās analīzes, Eiropas Savienības ekonomiskās politikas koordinācijas jautājumiem, kā arī koordinē sadarbību ekonomikas jomā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju. Pilda Ekonomikas ministrijas “Ziņojuma par Latvijas tautsaimniecību” redaktora funkciju. Oļegs Barānova galvenās pētnieciskās intereses ir Latvijas un Eiropas Savienības ekonomiskās attīstības analīze, produktivitātes attīstība un tās veicinošā politika, kā arī Eiropas Semestra jautājumi.