Address

Kontaktinformācija

Email: gints.apals@lza.lv

Gints Apals

Vadošais pētnieks

Biogrāfija

Dr.hist. Gints Apals dzimis Rīgā 1965.gadā. Mācījies Rīgas 2.vidusskolā un studējis vēsturi Latvijas Universitātē. Zināšanas papildinātas Stokholmas Universitātes Baltijas studiju centrā. No 1990.g. strādājis Latvijas Vēstures institūtā, kur 1994.gadā ieguvis doktora grādu, aizstāvot promocijas darbu par latviešu nacionālo kustību 19.gadsimtā. 1996.gadā pabeidzis Oksfordas Universitātes Diplomātijas studiju programmu. Kopš 1994.gada strādājis Latvijas ārlietu dienestā ar politikas plānošanas jautājumiem, Eiropas Savienības ārpolitikas un drošības politikas problemātiku. Nodarbojies arī ar Latvijas un Rietumeiropas valstu divpusējo attiecību jautājumiem. No 2004. līdz 2010.gadam strādājis ES Padomes Ģenerālsekretariātā, pildot ES īpašā pārstāvja Centrālāzijā politiskā padomnieka funkcijas. No 2010. līdz 2013.gadam bijis Latvijas pastāvīgais pārstāvis ANO, EDSO un citās starptautiskajās organizācijās Vīnē. Pēc tam, līdz 2017.gadam pildījis Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka pienākumus Īrijā. G.Apala zinātniskās intereses ietver ģeopolitikas un drošības politikas jautājumus plašā vēsturiskā kontekstā, ES Kopējās ārpolitikas, aizsardzības un militārās drošības tēmas. Nozīmīga joma ir arī reģionālā sadarbība Eiropas kontinenta ietvaros un plašākā pasaulē, kā arī tās saikne ar globālajām norisēm.