Kontaktinformācija

Email: aldis.austers@lza.lv

Aldis Austers

Pētnieks

Biogrāfija

Esmu beidzis Vīnes Universitāti un Vīnes Diplomātijas akadēmiju ar maģistra grādu augstākajās starptautiskajās studijās (1998). Esmu pabeidzis arī Rīgas Stradiņa universitātes doktorantūras programmu politikas zinātnē (2017). Savu profesionālo karjeru sāku Latvijas Ārlietu ministrijā (1995-2002), vēlāk pārcēlos uz Latvijas Banku (2003-2011). Šajā periodā lielāko daļu laika (1999-2011) esmu pavadīju Briselē, kur sākotnēji biju Latvijas misijas pie ES darbinieks, atbildīgs par Latvijas un ES ekonomisko attiecību koordinēšanu un iestāšanās sarunām, bet vēlāk Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības darbinieks, kas atbild par jautājumiem par finanšu pakalpojumu regulējumu un sagatavošanu eiro ieviešanai Latvijā. Laikā no 2007. gada līdz 2015. gadam biju aktīvs nevalstiskajā sektorā un vadīju vairākus projektus, kas saistīti ar iedzīvotāju migrāciju un latviešu diasporas koordināciju. Kā eksperts biju iesaistīts pētījumā “Mobilo iedzīvotāju līdzdalības aktivizēšana” (2015. gada februāris – 2016. gada novembris), ko finansēja Eiropas Komisija. Piedalījos augsta līmeņa ekspertu konferences organizēšanā “Kā uzlabot Eiropas iekšējo mobilitāti un cirkulāro migrāciju” līdzpriekšsēdētājs? Diasporas iesaistīšanās veicināšana”(2015. gada maijs), ko Latvijas valdība un Eiropas Komisija finansēja Latvijas prezidentūras ietvaros ES Padomē. No 2013. gada aktīvi iesaistos Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieciskajā darbā, bet kopš 2018. gada jūlija – arī Latvijas Zinātņu akadēmijas Eiropas Politikas pētījumu institūtā. Esmu publicējis pētījumus un rediģējis rakstu krājumus par Latvijas attīstības politiskajiem un ekonomiskajiem aspektiem, norisēm ES un cilvēku migrāciju. Pasniedzu kā vieslektors Rīgas Stradiņa universitātē un Rīgas Juridiskajā augstskolā. Manas pētnieciskās intereses ir saistītas ar starptautisko tirdzniecību un finansēm, politisko ekonomiku, institucionālo ekonomiku, Eiropas integrāciju un cilvēku migrāciju.