14.01.2020. LU domnīca LV PEAK paraksta sadarbības deklarāciju ar Latvijas Zinātņu akadēmiju

14.01.2020. LU domnīca LV PEAK paraksta sadarbības deklarāciju ar Latvijas Zinātņu akadēmiju

Latvijas Zinātņu akadēmija, Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
14 Jan 2020

Zinātņu akadēmijas Eiropas politikas pētījumu institūts un Latvijas Produktivitātes, Efektivitātes, Attīstības un Konkurētspējas zinātniskais institūts “Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK” paraksta deklarāciju par sadarbību Latvijas produktivitātes un konkurētspējas analīzes jomā.

2020. gada 14. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Eiropas politikas pētījumu institūts (EPPI) un Latvijas Universitātes (LU) Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (BVEF) izveidotā Latvijas Produktivitātes, Efektivitātes, Attīstības un Konkurētspējas zinātniskais institūts “Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK” parakstīja deklarāciju par sadarbību Latvijas produktivitātes un konkurētspējas analīzes jomā.

Sadarbības deklarācija tika parakstīta LZA Prezidija sēdes laikā. No LZA puses deklarāciju parakstīja prezidents Ojārs Spārītis un EPPI direktora p.i. Zane Zeibote, bet no LU puses – BVEF dekāns profesors Gundars Bērziņš un LU domnīcas LV PEAK direktora p.i. profesore Innas Šteinbuka.

Parakstot deklarāciju, likts pamats tālākai sadarbībai, lai veicinātu produktivitāti, konkurētspēju un uz analīzi balstītu ekonomikas politikas izstrādi, kā arī nodrošinātu akadēmiskās un zinātniskās vides saikni produktivitātes un konkurētspējas analīzes jomā. Tas nepieciešams, lai Latvijas plānotie produktivitāti un konkurētspēju veicinošie pasākumi un reformas tiktu vispusīgi izdiskutētas un balstītos uz izsvērtu neatkarīgu analīzi.

Sadarbības deklarācija stājas spēkā līdz ar parakstīšanu un tās ietvaros plānota regulāra informācijas apmaiņa par plānotajām aktivitātēm un aktualitātēm produktivitātes un konkurētspējas analīzes jomā, kopīga ikgadējas konferences organizēšana, kā arī LZA EPPI līdzdalība produktivitātes ziņojumu un rekomendāciju politikas veidošanā, diskusijās un to organizēšanā.

14.01.2010. Deklarācija par sadarbību Latvijas produktivitētes un konkurētspējas analīzes jomā