29.11.2019. Ar LZA Eiropas politikas pētniecības institūta līdzdalību atklāta monogrāfija “Latvijas Eiropas ceļš: 15<30<100"

29.11.2019. Ar LZA Eiropas politikas pētniecības institūta līdzdalību atklāta monogrāfija “Latvijas Eiropas ceļš: 15<30<100"

Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija, Rīga, K.Valdemāra iela 3, LV-1395
29 Nov 2019

2019.gada 29. novembrī Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā, piedaloties Ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniekam Valdim Dombrovskim, tika atklāta monogrāfija “Latvijas Eiropas ceļš: 15<30<100”. Monogrāfija izstrādāta ar LZA Eiropas politikas pētījumu institūta (EPPI) padomes priekšsēdētājas Innas Šteinbukas un EPPI pētnieku līdzdalību.

Monogrāfija ir izskatīta un ieteikta publicēšanai LZA prezidijas sēdē. Izdevumā ir apskatīta Baltijas ceļa nozīme Latvijas neatkarības atjaunošanā, sociālekonomiskās pārmaiņas pēc Latvijas iestāšanas Eiropas Savienībā (ES), Latvijas dalība ES – 15 gadi: bilance un perspektīvas, pārmaiņu procesi Eiropas Savienībā un mūsdienu politiskie un ekonomiskie izaicinājumi Latvijai, tās loma Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesā, mūsu valsts pieredze un perspektīvas Eiropas Savienības pētniecībā un inovācijās, kā arī citi aspekti.

Monogrāfiju atklāja viens no monogrāfijas autoriem – Latvijas Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, kurš, atskatoties uz akcijas “Baltijas ceļš” nozīmi Latvijas Eiropas ceļā, atzina, ka “Masu entuziasms ir bijis izšķirošs politiskais elements Baltijas ceļā kā vienā no nozīmīgākajām 20. gadsimta politiskajām akcijām. Es ticu, ka pastāv veids, kā mūsu valsts vēsturi skaidrot tā, lai to gan ar sirdi un prātu saprastu pasaule, gan neapmaldītos mēs paši.”

Savā uzrunā monogrāfijas līdzautors Valdis Dombrovskis teica: “Tāpat kā Eirops Savienības kopumā, Latvijas galvenais uzdevums tuvākajai desmitgadei būs nodrošināt ekonomikas konkurētspēju un ilgtspēju. Šeit svarīgi būs pastāvīgi sekot tam, lai valsts konkurētspēja balstītos nevis zemās ražošanas izmaksās, bet gan pieaugošā preču un pakalpojumu pievienotajā vērtībā un produktivitātes kāpināšanā”.

Pasākuma divās paneļdiskusijās piedalījās rakstu autori – Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dombrovskis, Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre un EPPI vadošā pētniece Zanda Kalniņa–Lukaševica, Eiropas Parlamenta deputāts Ivars Ījabs, LU asociētais profesors Daunis Auers, EPPI pētnieks Aldis Austers. Diskusiju par Latvijas politikas ceļu uz Eiropu vadīja LU profesore Žaneta Ozoliņa, savukārt diskusiju par Latvijas ekonomikas virzību uz Eiropu moderēja LZA akadēmiķe un EPPI padomes priekšsēdētāja Inna Šteinbuka.

Pasākumā piedalījās Latvijas valsts un ES institūciju, nevalstisko organizāciju, domnīcu, mediju, izglītības, zinātnes, finanšu un ekonomikas jomas pārstāvji, politiķi.

Monogrāfiju izdevis Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Latvijas Zinātņu akadēmijas Eiropas politikas pētniecības institūtu un Latvijas Politologu biedrību. Izdevuma publicēšanu ir atbalstījis Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instruments.