29.06.2019. LZA Eiropas politikas pētījumu institūts piedalās sarunu festivālā LAMPA ar diskusiju “SIBIU – BRISELE – CĒSIS UN ATPAKAĻ: kas ir mūsu koferī?”

29.06.2019. LZA Eiropas politikas pētījumu institūts piedalās sarunu festivālā LAMPA ar diskusiju “SIBIU – BRISELE – CĒSIS UN ATPAKAĻ: kas ir mūsu koferī?”

Cēsis, Latvija
5 Jul 2019

Š.g. 29. jūnijā festivāla LAMPA ietvaros Latvijas Zinātņu akadēmijas Eiropas politikas pētījumu institūts (LZA EPPI) organizēja diskusiju ” SIBIU – BRISELE – CĒSIS UN ATPAKAĻ: kas ir mūsu koferī?”. Diskusiju moderēja prof. Inna Šteinbuka

Sibiu Eiropas Savienības (ES) 27 valstu un valdību vadītāju neformālā sanāksme, kas notika 9. maijā, tika veltīta Eiropas nākotnei. Sanāksmes dalībnieki deva zaļo gaismu ES Stratēģiskajai programmai 2019.2024. gadam. Programmas ietvaros EK izstrādāja 5 scenārijus, lai veicinātu aizsardzības spējīgu, konkurētspējīgu, un ilgtspējīgu Eiropu. Sibiu sanāksmē tika nolemts, ka klimata izmaiņu mazināšanas rīcība ir viena no ES galvenajām prioritātēm. Savukārt, 21. jūnijā Eiropadomes samitā Briselē tika pieņemta Stratēģiskā programma, kura pamatā balstās uz Sibiu definētajām 10 prioritātēm.

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja v.i. Andris Kužnieks informēja, kādas ir Sibiu Stratēģiskās programmas 2019.-2024. gadam galvenie uzstādījumi. Viņš prognozēja, ka jaunie ES līderi īstenos Sibiu programmu, neraugoties uz to, ka 21. jūnijā netika panākta vienošanās par klimatam draudzīgu ilgtspējīgu politiku.

Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre, EPPI vadošā pētniece Dr. Zanda Kalniņa-Lukaševica uzsvēra, ka ES stratēģiskās programmas īstenošanas instruments ir ES budžets. Viņa informēja par to, kad varētu pieņemt ES daudzgadīgo finanšu ietvaru (MFF), kas var mainīties prioritāro finansējumu sarakstā un ko varam sagaidīt Latvijā.

Eiropas Parlamenta Informācijas dienesta vadītāja Marta Rībele analizēja, kādas izmaiņas Eiropas politikā ir sagaidāmas pēc Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

NVO PROVIDUS direktore Iveta Kažoka uzsvēra, kāpēc “taisnīgas Eiropas” nepieciešamība ir viens no Sibiu politikas ieteikumiem nākamajai ES Stratēģiskajai programmai. Viņa pamatoja, kādi ir ES un Latvijas izaicinājumi ceļā uz taisnīgu Eiropu.

Pasākuma organizatoriem ir īpašs prieks par Esmeraldas Balodes-Burakas komentāru, ka šī ir bijusi interesantākā diskusija festivālā LAMPA, kurā viņa piedalījusies.