14.12.2018. LZA Eiropas politikas pētījumu institūta apaļā galda diskusija “Eiropas politikas izaicinājumi un Latvijas politika: pētnieku ieteikumi”

14.12.2018. LZA Eiropas politikas pētījumu institūta apaļā galda diskusija “Eiropas politikas izaicinājumi un Latvijas politika: pētnieku ieteikumi”

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Rīga, Aspazijas bulv. 28, LV-1050
18 Dec 2018

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Eiropas politikas pētījumu institūta (EPPI), sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju šā gada 14. decembrī rīkotās apaļā galda diskusijas “Eiropas politikas izaicinājumi un Latvijas politika: pētnieku ieteikumi” videoieraksts (Yout.