Komanda

PADOME

Kontaktinformācija

Email: inna.steinbuka@lza.lv

Prof., Dr.hab.oec. Inna Šteinbuka

LZA EPPI padomes priekšsēdētāja

LZA akademiķe

Biogrāfija

Inna Šteinbuka ir Latvijas Universitātes profesore, maģistra studiju programmas "Eiropas Studijas" direktore. Kopš 2018.gada oktobra viņa ir Eiropas Komisijas vice-prezidenta Valda Dombrovska padomniece. No 2011. līdz 2018. gadam vadījusi Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā. Eiropas Komisijā strādāja kopš 2005. gada, bijusi Eiropas Savienības statistikas biroja Eurostat Ekonomiskās un reģionālās statistikas departamenta un Sociālās un informācijas sabiedrības statistikas departamenta direktore. Pirms tam vadījusi Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, bijusi Starptautiskā Valūtas fonda Ziemeļvalstu un Baltijas valstu direktora vecākā padomniece Vašingtonā, kā arī ieņēmusi dažādus amatus Latvijas Finanšu ministrijā. Darbojas "Ekonomistu apvienībā 2010". Inna Šteinbuka ir Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle. 2008. gadā par izciliem sasniegumiem finanšu un ekonomikas jomā Innai Šteinbukai piešķirts III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis.

Prof., Dr. habil.art. Ojārs Spārītis

LZA EPPI Padomes loceklis, LZA Prezidents

Email: osparitis@gmail.com

Prof., Dr.hab.oec. Baiba Rivža

LZA EPPI Padomes loceklis, LZA Prezidija locekle

Email: baiba.rivza@llu.lv

Prof., Dr.oec. Juris Krūmiņš

LZA EPPI Padomes loceklis, LZA īstenais loceklis

Email: jurs.krumins@lu.lv

Prof., Dr.admin. Gundars Berziņš

LZA EPPI Padomes loceklis, LZA korespondētājloceklis

Email: gundars.berzins@lu.lv

Asoc.prof., Dr.pol. Ivars Ījabs

LZA EPPI Padomes loceklis, LZA korespondētājloceklis

Email: ivars.ijabs@lu.lv

Kārina Petersone

LZA EPPI Padomes locekle, LZA Goda locekle

Email: karina.petersone@gaisma.lv

Dr.oec. Joseph Menaker

LZA EPPI Padomes loceklis, Uzņēmējs

Email: josheph.menaker@gmail.com

Ingrīda Labucka

LZA EPPI Padomes loceklis, Tiesnese

Email: blonska.ingrida@gmail.com

Ingrīda Labucka

Member of the LAS EPPI Council Judge

Email: blonska.ingrida@gmail.com

DIREKTORE

Kontaktinformācija

Email: zane.zeibote@lza.lv

Dr.oec. Zane Zeibote

LZA EPPI direktores p.i.

Pētniece

Biogrāfija

Zane Zeibote ir Eiropas Politikas pētījumu institūta direktores p.i. un pētniece. Viņa ir ieguvusi doktora grādu ekonomikā Latvijā, Maģistra grādu ekonomikā un vadībā McGill Universitātē Kanādā un maģistra grādu Latvijas Universitātē. Zane Zeibote ir bijusi aicināta studente un pētniece Stenforda (ASV), Halifaksas (Kanāda), Oksfordas (A.K.), Džordžtaunas (ASV) Kopenhāgenas (Dānija) un Sodertornas (Zviedrija) universitātēs. Viņas galvenās pētnieciskās intereses ietver ekonomikas politiku, reģionālo ekonomiku, starptautiskās ekonomiskās attiecības. Zane Zeibote ir vadījusi un joprojām vada vairākus programmas “Apvārsnis-2020” projektus, kā arī transnacionālās sadarbības un ERASMUS+ programmu projektus Latvijas Universitātē un citur, lasījusi lekcijas Latvijas Universitātē un Ekonomikas un kultūras augstskolā. Viņa ir 10 gadus strādājusi kā Latvijas Valsts prezidenta padomniece ekonomikas jautājumos un vairāk nekā 10 gadus dažādos amatos Latvijas Ārlietu ministrijā.

PĒTNIEKU KOMANDA

Aldis Austers

Pētnieks

Email: aldis.austers@lza.lv

Eduards Bruno Deksnis

Vadošais pētnieks

Email: eduards.deksnis@lza.lv

Gints Apals

Vadošais pētnieks

Email: gints.apals@lza.lv

Jurijs Spiridonovs

Vadošais pētnieks

Email: jurijs.spiridonovs@lza.lv

Leonarda Ķestere

Pētniece

Email: leonarda.kestere@lza.lv

Oļegs Barānovs

Vadošais pētnieks

Email: olegs.baranovs@lza.lv

Signe Groza

Zinātniskā asistente

Email: signe.groza@lza.lv

Vladimirs Rojenko

Pētnieks

Email: vladimirs.rojenko@lza.lv

Zanda Kalniņa-Lukaševica

Vadošā pētniece

Email: z.kalnina-lukasevica@lza.lv