Eiropas Dokumentācijas Centrs

2018. gada augustā tika noslēgts Partnerības nolīgums starp Latvijas Zinātņu akadēmiju (LZA) un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā par Eiropas Dokumentācijas centra izveidi LZA Eiropas Politikas pētījumu institūtā (EPPI).
 
EPPI darbība vērsta uz to, lai nodrošinātu pētniekiem un citiem interesentiem iespēju iegūt zināšanas par Eiropas integrācijas starpdisciplināro problemātiku, sabiedrības attīstībai aktuālu pētniecības virzienu un projektu īstenošanu, īpaši ievērojot ekonomiskos, tiesiskos, politiskos un socioloģiskos aspektus.
Lai uzlabotu sadarbību ES prioritāšu komunikācijā un mērķauditorijas noteikšanā dalībai un iesaistei diskusijās par ES nākotni, centrs sadarbojas ar citiem Eiropas Dokumentācijas centriem un Europe Direct informācijas centriem Latvijā. Tāpat centrs rīkos diskusijas jeb Pilsoņu dialogus un Eiropas iestāžu apmeklējumus, ko organizē Eiropas Komisijas Apmeklētāju centrs.
 
Lai nodrošinātu ES informācijas pieejamību un rosinātu Latvijas sabiedrībā diskusijas par ES prioritātēm un galvenajām iniciatīvām, LZA Eiropas Dokumentācijas centrā atradīsies Eiropas Savienības iestāžu un aģentūru izplatīto jauno iespiedizdevumu paraugeksemplāri.

Kontaktinformācija

Latvijas Universitātes Akadēmiskā Bibliotēka

Rūpniecibas iela 10, Rīga, LV-1235,

+371 67033954, +371 67033956,

acalib@lib.acadlib.lv

24.04.2019. Eiropas Informācijas centra atklāšana Latvijas Universitātes Akadēmiskajā Bibliotēkā