• 08.12.2021. LZA EPPI piedalījusies pētījuma “Eiropas nākotne – Latvijas skatījums” īstenošanā

  uz pasākuma lapu...
 • LZA Eiropas politikas pētījumu institūts pētīs COVID-19 pandēmijas ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību

  visa informācija par projekta norisi sadaļā reCOVery-LV...
 • 16.09.2019. LZA Eiropas politikas pētījumu institūts rīko grāmatas “Patvēruma meklētāju problēma un tās risinājumi Eiropas Savienībā un Latvijā” prezentāciju

  uz pasākuma lapu...
 • LAS EPPI Eiropas Dokumentācijas Centrs atklāts Latvijas Universitātes Akadēmiskajā Bibliotēkā!

  uz LAS EPPI EDC lapu...

Eiropas Dokumentācijas centrs ir LZA EPPI struktūrvienība, kas nodrošina sabiedrībai piekļuvi svarīgai informācijai par Eiropas Savienību un Eiropu kopumā gan papīra, gan elektroniskā veidā.

lasīt vēl...

EESK pilsoniskās solidaritātes balva: Pilsoniskā sabiedrība pret COVID-19

Apbalvojot solidaritātes iniciatīvas, lai risinātu Covid-19 ārkārtas situāciju un tās sekas Eiropā, Pilsoniskās solidaritātes balva tiks piešķirta līdz 29 bezpeļņas iniciatīvām, kuras īsteno fiziskas personas, pilsoniskās sabiedrības organizācijas vai privāti uzņēmumi un kuru mērķis ir risināt Covid-19 problēmas, krīzes un tās daudzveidīgās sekas.

LASĪT VAIRĀK...
50+
PARTNERI VISĀ PASAULĒ
10
VEIKSMĪGIE PROJEKTI
18
PĒTNIEKU KOMANDA

Par EPPI publikācijām

LZP EPPI pētniecības komanda sadarbībā ar vadošajiem Latvijas pētniekiem regulāri strādā pie aktuālo un sabiedrībai svarīgo jautājumu izpētes, piedalās apspriedēs, diskusijās, publicē zinātniskus rakstus, grāmatas, monogrāfijas.

Visas publikācijas...

Latvijas produktivitātes ziņojums 2020.

A. Austers, O. Barānovs, O.Bogdanova, K. Kovaļovs, O.Krasnopjorovs, N. Malnačs, J. Priede, J. Salmiņš, I. Skribāne, I. Šteinbuka, Z.Zeibote

DELFI Versijas. LV PEAK pētnieki – Produktivitāte – drošākais ceļš uz labklajību.

Inna Šteinbuka, Oļegs Barānovs, Gundars Bērziņš

Patvēruma meklētāju problēma un tās risinājumi Eiropas Savienībā un Latvijā (LU Apgāds)

Aldis Austers, Dagmāra Beitnere-Le Galla, Zane Rasnača