Publikācijas

Atruna: Neviena no tālāk minētajām publikācijām nevar būt jebkurā formā (elektroniski, mehāniski, utt.) kopēta, pārrakstīta vai citā veidā reproducēta, glabāta  elektroniskajās sistēmās, vai pārraidīta bez attiecīgo izdevēju iepriekšējas atļaujas.

2019

DELFI Versijas. Inna Šteinbuka, Oļegs Barānovs, Gundars Bērziņš. LV PEAK pētnieki – Produktivitāte – drošākais ceļš uz labklajību.

Nospiediet uz saites, lai izlasītu pilnu rakstu (DELFI portālā)…

Aldis Austers, Dagmāra Beitnere-Le Galla, Zane Rasnača. Patvēruma meklētāju problēma un tās risinājumi Eiropas Savienībā un Latvijā

Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 260 lpp., ISBN 978-9934-18-430-7

Kolektīva monogrāfija izstrādāta projektā “Latvijas un Eiropas Savienības patvēruma meklētāju tiesiskā ietvara pilnveidošana, sabalansējot Latvijas, ES un patvēruma meklētaju intereses" ar Eiropas komisijas Latvijā un Latvijas Universitātes finansiālu atbalstu. Pētījumi iniciēti atbilastoši Latvijas Universitātes rektora Ekspertu padomes 2017.gada janvārī izstrādātam priekšliekumam.

Ž. Ozoliņa, I. Šteinbuka (zin. red.). Latvijas Eiropas ceļš: 15 < 30 < 100.

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 192 lpp., ISBN  978-9934-18-479-6, doi.org/10.22364/lec15-30-100

Izdevuma pamatā ir vairāku akadēmisku un sabiedrībai nozīmīgu pētījumu, diskusiju, starptautisku konferenču un publiskās diplomātijas pasākumu apkopojums, kas analizē valsts attīstībai nozīmīgākos jautājumus, sniedz visaptverošu pārskatu par Latvijas vēsturiskajiem notikumiem, akcentē svarīgākās nākotnes tendences. Tās autori – Daunis Auers, Aldis Austers, Valdis Dombrovskis, Ivars Ījabs, Zanda Kalniņa‑Lukaševica, Žaneta Ozoliņa, Edgars Rinkēvičs, Inna Šteinbuka.

Monogrāfija izdota sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, LZA Eiropas politikas pētniecības institūtu un Latvijas Politologu biedrību.

DELFI Bizness. Pētījums par dalību ES –  esam pamatīgi auguši, bet ne visas cerības piepildījušās.

Nospiediet uz saites, lai izlasītu pilnu rakstu (DELFI Bizness portālā)…

A. Austers, D. Auers, I. Šteinbuka, Ž. Ozoliņa. 15 no 100. Latvijas dalības Eiropas Savienībā 15 gadi.

Rakstu krājums “Latvijas intereses Eiropas Savienībā. 2019/1, 15.-131.lpp, ISSN 2243-6049

Žurnāla “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” 2019. gada pirmais numurs veltīts Latvijas 15 gadiem Eiropas Savienībā un Eiropas nākotnei. Žurnālā ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs analizē Latvijas ārpolitikas izaicinājumus un riskus. Lasāms arī apjomīgais pētījums “15 no 100. Latvijas dalības Eiropas Savienībā 15 gadi”, kura autori ir Latvijas Politologu biedrības un Eiropas Politikas pētījumu institūta pētnieki Inna Šteinbuka, Žaneta Ozoliņa, Daunis Auers un Aldis Austers. Tāpat lasītājiem ir iespēja iepazīties ar dažādiem viedokļiem, kas atspoguļo savu specifisko skatījumu uz Eiropas Savienības nākotni. Savukārt izdevumu noslēdz Inas Strazdiņas intervija ar Andri Piebalgu.

Nospiediet uz saites, lai izlasītu vairāk par žurnālu un pētnieku komandu. Lasīt vairāk par žurnālu “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” …

I. Šteinbuka (zin. red.). Produktivitātes celšana: tendences un nākotnes izaicinājumi

Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 176 lpp.
ISBN 978-9934-18-426-0
doi.org/10.22364/pctni

Monogrāfija ir pirmais Latvijas Universitātes 2018.gada 12.maijā nodibinātā Latvijas Produktivitātes, efektivitātes, attīstības un konkurētspējas foruma (LV PEAK) zinātniskās darbības rezultāts. Tajā apkopoti pētījumi par produktivitātes un konkurētspējas faktoriem attīstītajās valstīs, Eiropas Savienībā un Latvijā. Nodaļu autori analizē tendences, izaicinājumus un nepieciešamas izmaiņas Latvijas rīcībpolitikā. 

Monogrāfijas prezentācija notika 20.05.2019. Lasīt vairāk par monogrāfijas prezentācijas pasākumu…

I. Šteinbuka (intervija DienasBiznesam). Ar produktivitātes atslēgu var atvērt daudzas durvis

Rīga : DienasBizness (laikraksts). 7 lpp.
Nr.: 106(5881) 2019-06-04

Šajā rakstā I.Šteinbuka diskutē par produktivitāti un tās ietekmi uz Latvijas ekonomikas attīstību.

DienasBizness e-avīzes portāls: Lasīt vairāk…